top of page

בצ'אטה בסיסית

  • 2שלבים
כל מי שישלים את כל שלבי התוכנית יקבל תג.

אודות

הצעדים הראשונים שלכם בבצ'אטה מהנייד בנוחות מהבית!

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד. עברו אל האפליקציה

מדריכות/מדריכים

מחיר

חינם

שיתוף

bottom of page