קורסים

קורס מתחילים בצ'אטה

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד

קורס ליידי סטייל - בצ'אטה

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד

קורס מתחילים סלסה .L.A

הקורס הקרוב - 29.12

קורס בינוני מתקדם סלסה .L.A

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד

קורס מתחילים סלסה קובני

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד

קורס קובני מדיו

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד

קורס ליידי סטייל

הקורס הקרוב - טרם נקבע מועד